Huisregels Meimarkt Tilburg

Voor een gezamenlijke succesvolle MeiMarkt zijn er een aantal huisregels voor deelname aan de markt.

 • De MeiMarkt is uitsluitend bedoeld voor particulieren om uw tweedehands spullen te verkopen.
 • Handelen in overtollige winkelvoorraden en partijgoederen is verboden. Dit geldt ook voor verkoop van eten, drinken, wapens, porno, drugs, dieren en auto’s.
 • Het marktterrein is niet toegankelijk voor auto’s tot 21.00 uur op zaterdag en van zondag tussen 08.00 uur tot 17.00 uur. Er geldt een wegsleepregeling.
 • Het marktterrein moet auto en aanhanger vrij zijn. Zorg voor een goede parkeerplek.
 • Om te laden en lossen mag u wel gebruik maken van een auto of aanhanger.
 • De markt duurt tot zondag 17.00 uur. Eerder de markt verlaten is erg vervelend voor uw collega-deelnemers en de sfeer op de markt en daarom niet toegestaan.
 • Aanwijzingen van medewerkers dienen te allen tijde worden opgevolgd.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.

 

Huisregels voor deelname aan de Kindermert

 • De Kindermarkt is op zondag van 08.00 uur tot 17.00 uur
 • Maximale leeftijd is 12 jaar.
 • Maximaal één grondplaats per kind.
 • Vóóraf inschrijven is verplicht (er zijn een beperkt aantal plaatsen en vol = vol).
 • Zonder geldig deelnameformulier kun je niet deelnemen.
 • Je betaalt € 10,- borg bij je inschijving. Deze borg krijg je aan het eind van de markt weer contant terug, als je de plaats schoon achterlaat.
 • De Kindermert is alléén voor particuliere verkopers.
 • Partytenten zijn absoluut verboden tijdens de MeiMarkt.
 • Het Heuvelplein is afgesloten voor alle verkeer van 09.00 tot 17.00 uur.

 

Brandveiligheidsvoorschriften

 • Toe- en uitgangen van woningen / bedrijven niet versperren.
 • Verlichting door middel van kaarsen of ander brandend materiaal is niet toegestaan.
 • Verwarmingskachels, vuurkorven e.d. zijn niet toegestaan.
 • Partytenten zijn absoluut verboden tijdens de MeiMarkt.
 • Aggregaten zijn niet toegestaan.
 • Geen obstakels op bluswaterwinplaatsen (kranen, putten).
 • Vrije doorrijroute voor de brandweer en andere voertuigen van professionele hulpdiensten. Minimale breedte van 3,50 meter en een vrije hoogte van 4,20 meter.
Stichting MeiMarkt | Hoefstraat 215, 5014 NL Tilburg | 013-5351149 | info@meimarkt.nl | www.meimarkt.nl